Một can dùng để chứa nước có ghi 20l , số ghi trên can có nghĩa là gì ?

Question

Một can dùng để chứa nước có ghi 20l , số ghi trên can có nghĩa là gì ?

in progress 0
Arianna 4 tháng 2021-08-19T18:48:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:49:42+00:00

  Số ghi trên can có ý nghĩa là thể tích chất lỏng mà can chứa được.

  0
  2021-08-19T18:49:51+00:00

  Số ghi trên can chỉ Giới hạn đo của can

  XIN HAY NHẤT Ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )