Một Căn phòng dài 7,5 m, chiều rộng 5 m và cao 3,2 m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. biết rằng tổng diện tích các cửa bằng 6,8 mét

Question

Một Căn phòng dài 7,5 m, chiều rộng 5 m và cao 3,2 m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. biết rằng tổng diện tích các cửa bằng 6,8 mét vuông ,Hãy tính diện tích cần quét vôi .

in progress 0
Melody 1 tháng 2021-11-04T05:50:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:51:43+00:00

                                     Giải

  Diện tích của trần nhà là:

              7,5*5=37,5( m2)

  Diện tích của mỗi bức tường là:

              5*3,2= 16(m2)

  Diện tích của 4 bức tường là:

              16*4=64(m2)

  Diện tích cần quét vôi là:

             (37,5+64)-6,8=94,7(m2)

                       Đáp số: 94,7 m2 

  0
  2021-11-04T05:52:05+00:00

  Bài giải
  Diện tích trần nhà là: 
  7,5 x 5= 37,5(m2)
  Diện tích bốn bức tường là:
  2×3,2x(7,5+5)=80(m2)
  Diện tích cần quét vôi là: 
  80+37,5-6,8=110,7(m2)
                       Đáp số: 110,7 m2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )