một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m rộng 6m và cao 4m. Người ta muốn quét sơn trần và bốn bức tường phía trong . Biết rằng diện tíc

Question

một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m rộng 6m và cao 4m. Người ta muốn quét sơn trần và bốn bức tường phía trong . Biết rằng diện tích các cửa là 14m2. tính lượng sơn cần thiết biết cứ 2m2 sơn thì hết 0,5 kg sơn

in progress 0
Reese 2 tháng 2021-10-01T00:42:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:43:51+00:00

  `#Kenshiro`

  Diện tích quét sơn các bức tường của phòng học là:

  `(9+6)×2×4=120(m^2)`

  Diện tích cần quét sơn là:

  `(120+9×6)-14=160(m^2)`

  Lượng sơn cần dùng để là:

  `160:2×0,5=40(kg)`

      Đáp số : `40 kg`

   

  0
  2021-10-01T00:44:08+00:00

  Diện tích xung quanh căn phòng là

  ( 9 + 6 ) x 2 x 4 = 120 ( ` m^2 `  )

  Diện tích trần nhà là

  9 x 6 = 54 ( ` m^2 `  )

  Diện tích toàn phần căn phòng là 

  ( 120 + 54 )  – 14 = 160 ( ` m^2 ` )

  Số ki – lô – gam sơn để sơn hết căn phòng là

  0,5 x ( 160 : 2 ) = 40 ( kg )

  Đáp số : 40 kg

  Chúc bạn học tốt !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )