Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m .chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Để lát nền căn phòng đó. Người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 4dm.a

Question

Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m .chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Để lát nền căn phòng đó. Người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 4dm.a) hỏi căn phòng được lát cần bao nhiêu viên gạch đó. B) biết rằng để lát 1m2 gạch men hết 75000 đồng. Vậy để lát hết căn phòng đó thì hết bao nhiêu tiền

in progress 0
Gabriella 52 phút 2021-09-09T13:38:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:39:23+00:00

  Đáp án: a)300 viên gạch

  b) 3600000 đồng

  Giải thích các bước giải: Chiều rộng là: 8 nhân 3 phần 4= 6m

  S căn phòng hình chữ nhật là:8 nhân 6 = 48( m vuông)

  S diện tích viên gạch là: 4 nhân 4= 16 ( dm vuông)

  Đổi 16 dm vuông = 0.16 m vuông

  a) Số viên gạch cần lát là: 48 chia 0.16= 300(viên gạch)

  b) Số tiền là: 48 nhân 75000 = 3600000(đồng)

  0
  2021-09-09T13:39:59+00:00

  Lời giải:

  a) Chiều rộng căn phòng đó là:

  \(8\times\dfrac{3}{4} = 6\left( m \right)\)

  Diện tích căn phòng đó là:

  \(8 \times 6 = 48\left( {{m^2}} \right)=4800\left( {d{m^2}} \right)\)

  Diện tích mỗi viên gạch là:

  \(4 \times 4 = 16\left( {d{m^2}} \right)\)

  a) Căn phòng được lát cần số viên gạch là:

  \(4800:16=300\) (viên gạch)

  b) Lát hết căn phòng đó thì hết số tiền là:

  \(75000 \times 48 = 3600000\) (đồng)

                                    Đáp số: a) 300 viên gạch;

                                                  b) 3600000 đồng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )