một căn phòng hình hộp chữ nhật dài 4,2m rộng 3,6m và cao 3,4m .người ta muốn quét vôi tường và trần nhà .hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu m2,b

Question

một căn phòng hình hộp chữ nhật dài 4,2m rộng 3,6m và cao 3,4m .người ta muốn quét vôi tường và trần nhà .hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu m2,biết rằng tổng diện tích các cửa là 58 m2.

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-09-12T00:18:22+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:19:57+00:00

  Diện tích 4 bức tường là:

       `(4,2+3,6)xx2xx3,4=53,04(m^2)`

  Diện tích trần nhà là:

       `4,2xx3,6=15,12(m^2)`

  Diện tích 4 bức tường và trần nhà là:

       `53,04+15,12=68,16(m^2)`

  Diện tích quét vôi là:

       `68,16-58=10,16(m^2)`

           Đáp số: `10,16m^2`

  Xin hay nhất ạ ^_^

   

  0
  2021-09-12T00:19:58+00:00

  Diện tích quét vôi là :

  ( 4,2 + 3,6 ) x 2 x 3,4 + ( 4,2 x 3,6 ) – 58 = 10,16 ( `m^2` )

                                                                  Đáp số : 10,16 `m^2`

  Mik xin hay nhất ạ !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )