Một căn phòng hình hộp chữ nhật dài 5m chiều rộng 4m chiều cao 4,5m người đó quét vôi tường và trần nhà biết diện tích các cửa là 6m² tính diện tích p

Question

Một căn phòng hình hộp chữ nhật dài 5m chiều rộng 4m chiều cao 4,5m người đó quét vôi tường và trần nhà biết diện tích các cửa là 6m² tính diện tích phần quét vôi

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-17T04:52:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:53:33+00:00

  diện tích của sàn nhà là

  5 x4 = 20 ( m2 )

  diện tích cần quét vôi là

  ( 4 + 5 ) x2 x 4,5 + 20 – 6 = 95 ( m2 )

      đáp số : 95 m2

   

  0
  2021-10-17T04:53:54+00:00

  Diện tích xung quanh căn phòng là:

  (5 + 4) × 2 × 4,5 = 81 (m²)

  Diện tích 5 mặt căn phòng là:

  81 + 5 × 4 = 101 (m²)

  Diện tích quét vôi là:

  101 – 6 = 95 (m²)

   ĐS: 95m²

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )