Một canô chạy thẳng đều xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36 km mất một khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 6 km /h.

Question

Một canô chạy thẳng đều xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36 km mất một khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 6 km /h.
A. Tính vận tốc của canô đối với dòng chảy
B. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để con lô chạy ngược dòng từ bến B về bên A

in progress 0
Faith 3 ngày 2021-12-07T01:09:42+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:10:56+00:00

  Đáp án:

  a. 18 km/h

  b. 3h

  Giải thích các bước giải:

  a. Vận tốc của ca nô đối với bờ là

  \({v_{13}} = {{AB} \over {{t_x}}} = {{36} \over {1,5}} = 24\left( {km/h} \right)\)

  Vì ca nô chạy xuôi dòng nên ta có

  \({v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}} \Rightarrow {v_{12}} = {v_{13}} – {v_{23}} = 24 – 6 = 18\left( {km/h} \right)\)

  b. Vận tốc của ca nô trong trường hợp chuyển động ngược dòng

  \(v{‘_{13}} = {v_{12}} – {v_{23}} = 18 – 6 = 12\left( {km/h} \right)\)

  Thời gian để ca nô chạy ngược dòng từ bến B về A

  \({t_n} = {{AB} \over {v{‘_{13}}}} = {{36} \over {12}} = 3\left( h \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )