Một cano đi xuôi dòng nước từ A đến B hết 1h30p còn nếu đi ngược dòng từ B về A hết 3h. Biết vận tốc của nước so với bờ sông là 5m/s. Tính vận tốc của

Question

Một cano đi xuôi dòng nước từ A đến B hết 1h30p còn nếu đi ngược dòng từ B về A hết 3h. Biết vận tốc của nước so với bờ sông là 5m/s. Tính vận tốc của cano so với dòng nước và quãng đường AB
Giúp mình với mn

in progress 0
Faith 1 ngày 2021-12-08T01:48:42+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T01:50:41+00:00

  Đáp án:

  54 km/h, 108 km.

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 5 m/s = 18 km/h.
  Gọi vận tốc của ca nô so với nước là v (km/h)
  Ca nô đi xuôi dòng: \(v + 18 = \frac{{AB}}{{1,5}}\,\,\left( 1 \right)\)
  Ca nô đi ngược dòng: \(v – 18 = \frac{{AB}}{3}\,\,\left( 2 \right)\)
  Giải phương trình (1) và (2), ta có \(\left\{ \begin{array}{l}
  v = 54\,\,(km/h)\\
  AB = 108\,\,(km)
  \end{array} \right.\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )