Một canô đi xuôi dòng sông từ A dến B với vận tốc 15km/giờ. Biết vận tốc của dòng nước là 2 km/giờ và ca nô đi ngược dòng từ B dến A hết 1 giờ 30 phút

Question

Một canô đi xuôi dòng sông từ A dến B với vận tốc 15km/giờ. Biết vận tốc của dòng nước là 2 km/giờ và ca nô đi ngược dòng từ B dến A hết 1 giờ 30 phút. Tính độ dài quãng đường sông từ A đến B

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-11-08T21:33:42+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:35:07+00:00

  Giải:

  Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

  Vận tốc của ca nô khi nước lặng là:

         15 – 2 = 13 (km/giờ)

  Vận tốc của ca nô lúc ngược dòng là:

           13 – 2 = 11 (km/giờ)

  Quãng đường sông từ A đến B dài là:

            11 x 1,5 = 16,5 (km)

                   Đáp số: 16,5km.

  0
  2021-11-08T21:35:34+00:00

  Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

  Vận tốc của ca nô khi nước lặng là:                    15 – 2 = 13 (km/giờ)

  Vận tốc của ca nô lúc ngược dòng là:                 13 – 2 = 11 (km/giờ)

  Quãng đường sông từ A đến B dài là:                11 x 1,5 = 16,5 (km)

  cho mk câu trl hay nhất nha >_<

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )