Một cano đi xuôi dòng từ A-B hết 3h và đi ngược dòng từ B-A hết 4h . Hỏi một phao trôi tự do từ A-B hết mấy h ?

Question

Một cano đi xuôi dòng từ A-B hết 3h và đi ngược dòng từ B-A hết 4h . Hỏi một phao trôi tự do từ A-B hết mấy h ?

in progress 0
Isabelle 2 tuần 2021-08-31T08:39:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:40:26+00:00

  Đáp án:

   Vì Một cano đi xuôi dòng từ A-B hết 3h nên 1 giờ cano đi được `1/3`h

      Một cano đi ngược dòng từ B-A hết 4h nên 1 giờ cano đi được `1/4`h

  một phao trôi tự do từ A-B trong 1 giờ là:

  `(1/3-1/4):2=1/24`(dòng sông)

  Vậy một phao trôi tự do từ A-B hết 24 giờ

  XIN HAY NHẤT NHA

  @Winx 

   

  0
  2021-08-31T08:40:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `text(Trong 1 giờ cano đi xuôi dòng được:)`

  `text(1 : 3 =)` $\frac{1}{3}$ `text((quãng đường))`

  `text(Trong 1 giờ cano đi ngược dòng được:)`

  `text(1 : 4 =)` $\frac{1}{4}$ `text((quãng đường))`

  `text(Trong 1 giờ 1 phao trôi tự do được:)`

  `text(()`$\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{4}$`text())` `text(: 2 =)` $\frac{1}{24}$ `text((quãng đường))`

  `text(Một phao trôi tự do từ A – B hết số giờ là:)`

  `text(1 :)` $\frac{1}{24}$ `text(= 24 (giờ))`

  `text(Đáp số: 24 giờ)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )