Một canô đi xuôi dòng từ A đến B hết 4 giờ và ngược dòng từ B đến A hết 6 giờ .Biết vận tốc của dòng nước là 3km/giờ .Tính a) Chiều dài quãng sông AB

Question

Một canô đi xuôi dòng từ A đến B hết 4 giờ và ngược dòng từ B đến A hết 6 giờ .Biết vận tốc của dòng nước là 3km/giờ .Tính
a) Chiều dài quãng sông AB
b) Tính vận tốc canô khi nước
Giúp mình với ạ. Mình xin cảm ơn

in progress 0
Aubrey 8 phút 2021-09-12T07:18:31+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:19:58+00:00

  Đáp án:

   a, 72 km
   b, V ca nô khi nước lặng : 15 km/h 

  Giải thích các bước giải:

  mk làm phần b trước nha
  b,gọi : vận tốc ca nô khi nước lặng là x (km/h) ; x>0

  vì quãng đường đi và về bằng nhau nên ta có

  4*(x+3)=6*(x-3)
  4*x+4*3=6*x-6*3
  4*x+12=6*x-18
  12+18=6*x-4*x
  2*x=30
  x=30/2
  x=15
  a, chiều dài quãng sông AB là : 
       4*(15+3)=72(km)
      đáp số : a, 72km
                    b, 15km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )