Một canô xuôi dòng từ A đến B hết 5 giờ và ngược dòng từ về B về A hết 6 giờ .Tính quãng đường sông AB biết vận tốc dòng nước là

Question

Một canô xuôi dòng từ A đến B hết 5 giờ và ngược dòng từ về B về A hết 6 giờ .Tính quãng đường sông AB biết vận tốc dòng nước là 2km/h.

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-03T00:12:05+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:13:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi quãng đường AB là x(x>0)

  =>vân tốc đi từ A->B là `x/5`

  =>vân tốc đi từ B->A là `x/6`

  ta có 

  V xuôi dòng -V ngược dòng =2V nước nên ta có pt

  `x/5-x/6=4`

  `<=>(6x-5x)/30=4`

  `<=>x/30=4`

  `=>x=120(TMĐK)`

  quãng đường sông AB là 120km

  0
  2021-09-03T00:13:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )