Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động là aT, hai đầu mối hán có nhiệt độ là T1 và T2(T1>T2) hệ số nhiệt điện động phụ thuộc vào??

Question

Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động là aT, hai đầu mối hán có nhiệt độ là T1 và T2(T1>T2) hệ số nhiệt điện động phụ thuộc vào??

in progress 0
Reagan 4 tháng 2021-08-16T16:50:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:51:26+00:00

  Hệ số nhiệt điện động phụ thuộc vào bản chất của hai loại vật liệu dùng làm cặp nhiệt điện !

   

  0
  2021-08-16T16:51:46+00:00

  Đáp án:

  Công thức hệ số nhiệt điện động:

  \(\begin{array}{l}
  E = {\alpha _T}({T_2} – {T_1})\\
   \Rightarrow {\alpha _T} = \dfrac{E}{{{T_2} – {T_1}}}
  \end{array}\)

  Hệ số  nhiệt điện động tỉ lệ thuận với suất điện động nhiệt điện và tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ của đầu nóng và đầu lạnh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )