Một cấp số cộng (Un) có U9 =47 công sai d=5 . Số 10092 là số hạng thứ mấy ttrong cấp số cộng

Question

Một cấp số cộng (Un) có U9 =47 công sai d=5 . Số 10092 là số hạng thứ mấy ttrong cấp số cộng

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-08-05T15:41:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:43:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: U9=U1+8d=47

  =>U1=47-8d=47-8.5=7

  Gọi số hạng cần tìm là Un:

  Un=U1+(n-1)d=10092

  =>(n-1)5=10092-1=10085

  =>n-1=2017

  =>n=2018

  =>Số 10092 là số hạng thứ 2018

  0
  2021-08-05T15:43:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  U9=U1+8d=47

  =>U1=47-8d=47-8.5=7

  Gọi số hạng cần tìm là Un:

  Un=U1+(n-1)d=10092

  =>(n-1)5=10092-1=10085

  =>n-1=2017

  =>n=2018

  =>Số 10092 là số hạng thứ 2018

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )