Một cây cột được làm bằng sắt có trọng lượng riêng là 78000N/m³. Tính thể tích của cây cột biết nó có khối lượng là 156kg Có tóm tắt

Question

Một cây cột được làm bằng sắt có trọng lượng riêng là 78000N/m³. Tính thể tích của cây cột biết nó có khối lượng là 156kg
Có tóm tắt

in progress 0
Emery 4 tháng 2021-08-17T13:14:48+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:15:56+00:00

  Đáp án:

          $V = 0,02m^3 = 20dm^3$

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt: 

  $d = 78000N/m^3$ 

  $m = 156kg$ 

  ——————–

   $V = ?$ 

  Trọng lượng của khối sắt là: 

      $P = 10.m = 156.10 = 1560 (N)$ 

  Ta có: $d = \dfrac{P}{V} \to V = \dfrac{P}{d}$ 

  Thể tích khối sắt là: 

     $V = \dfrac{1560}{78000} = 0,02 (m^3) = 20dm^3$

  0
  2021-08-17T13:16:37+00:00

  Tóm tắt:

  `d = 78000N // m^3`

  `m = 156 kg`

  ———————–

  `V = ?`

  Giải

  Khối lượng riêng của cây cột sắt là:

  `78000 : 10 = 7800 (kg//m^3)`

  Thể tích của cây cột sắt là:

  `156 : 7800 = 0,02 (m^3)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )