Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F=102N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t=3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là bao n

Question

Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F=102N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t=3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là bao nhiêu?

in progress 0
Autumn 3 tuần 2021-11-17T06:43:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:44:59+00:00

  Đáp án:

   $306kg.m/s$

  Giải thích các bước giải:

   $F=m.a=m.\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\Delta p}{\Delta t}=\frac{p}{t}$

  (Vì $p_0=0$ và $t_0=0$)

  => $p=F.t=102.3=306$

  0
  2021-11-17T06:45:31+00:00

  Đáp án:

   306N.s

  Giải thích các bước giải:

   Động lượng chất điểm ở thời điểm 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động:

  F.t=102.3=306N.s

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )