Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng. Lúc t=0, vận tốc của nó là 5m/s ; lúc t=4s, vận tốc của nó là 21m/s. Hỏi: a) Gia tốc trung bình của nó

Question

Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng. Lúc t=0, vận tốc của nó là 5m/s ; lúc t=4s, vận tốc của nó là 21m/s. Hỏi:
a) Gia tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu?
b) Ta có thể tính được vận tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian đó nhờ các số liệu trên được không? Giải thích.

in progress 0
Reagan 1 tuần 2021-09-05T17:54:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T17:56:04+00:00

    a. Gia tốc trung bình:

    $a_{tb}=\dfrac{v-v_o}{t}=\dfrac{21-5}{4}=4m/s^2$

    b. Không tính được. Vì ta chưa đủ dữ liệu để xác định đây là chuyển động BIẾN ĐỔI ĐỀU hay là chuyển động BIẾN ĐỔI KHÔNG ĐỀU.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )