mọt chất điểm chuyển động trên trục ox với gia tốc không đổi a=2m/s^2 và vận tốc ban đầu v0=-5 m/s. hỏi sau bao lâu thì chất điểm dừng lại

Question

mọt chất điểm chuyển động trên trục ox với gia tốc không đổi a=2m/s^2 và vận tốc ban đầu v0=-5 m/s. hỏi sau bao lâu thì chất điểm dừng lại

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-08-31T18:03:37+00:00 1 Answers 135 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T18:05:10+00:00

  Khi dừng lại, $v=0$

  Thời gian dừng:

  $v=v_o+at$

  $\Leftrightarrow 0=-5+2t$

  $\Leftrightarrow t=2,5(s)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )