Một chất điểm chuyển động tròn đều có bán kính 3cm, sau 2s đi đựơc một cung dài 6cm.chu kì của chuyển động bằng bao nhiêu?

Question

Một chất điểm chuyển động tròn đều có bán kính 3cm, sau 2s đi đựơc một cung dài 6cm.chu kì của chuyển động bằng bao nhiêu?

in progress 0
Eva 4 ngày 2021-12-06T15:22:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:24:19+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-12-06T15:24:43+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Đổi 6cm=0,06m; 3cm=0,03m

  v=s/t=0,06/2=0,03 (m/s)

  v=2.3,14/T .R suy ra T=2.3,14/v.R=2.3,14/0,03.0,03=6,18(s)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )