một chất điểm có m=200g chịu 1 lực tổng hợp F ko đổi td trong t=10s biết lực td F cùng chiều chuyển động và có độ lớn F=2N tính vận tốc lúc cuối của c

Question

một chất điểm có m=200g chịu 1 lực tổng hợp F ko đổi td trong t=10s biết lực td F cùng chiều chuyển động và có độ lớn F=2N tính vận tốc lúc cuối của chất điểm biết vận tốc đầu =200m\s
jup vs ae ơi

in progress 0
Ivy 3 tháng 2021-09-20T17:42:27+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:44:03+00:00

  Đáp án:

   v=300m/s

  Giải thích các bước giải:

   áp dụng định luật 2 niutown ta có

   P→ +N→+F→=m.a→ (1)

  chiếu (1) lên trục ox ta được

  F=m.a => 2=0,2.a  => a=10m/s^2 

  ta có s=1/2.a.t^2+vo.t 

  s=1/2.10.10^2+200.10=2500m

  ta lại có v^2-vo^2=2.a.s 

  =>v^2-200^2=2.10.2500

  =>v=300m/s

  0
  2021-09-20T17:44:15+00:00

  Đáp án:

   v=300m/s

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \(F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m} = \frac{2}{{0,2}} = 10m/{s^2}\)

  Vận tốc lúc cuối của chất điểm là:

  \(v = {v_0} + at = 200 + 10.10 = 300m/s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )