một chất khí có công thức dạng chung là XO2. Biết tỉ khối của khí A đối với khí Hidro là dA/H2=32 vậy X là

Question

một chất khí có công thức dạng chung là XO2. Biết tỉ khối của khí A đối với khí Hidro là dA/H2=32 vậy X là

in progress 0
Ariana 4 tháng 2021-08-17T17:35:04+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T17:36:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `d_{\frac{A}{H_2}}=32.2=64`

  `M_{XO_2}=64`

  `⇒ M_{X}+M_{O_2}=64`

  `⇔ M_{X}=64-32=32`

  `⇒ X` là lưu huỳnh `(S)`

  CTHH là `SO_2`

  0
  2021-08-17T17:36:54+00:00

  Bài giải :

  Ta có : $d_{A/H_2}=\frac{M_A}{M_{H2}}=32$ 

  Mà $M_{H_2}=2(g/mol)$

  $⇒\frac{M_A}{2}=32$ 

  $⇔M_A=32.2=64(g/mol)$

  Mà `A` có dạng là `RO_2`

  $⇔M_{RO_2}=64(g/mol)$

  $⇔M_R+2.M_O=64$

  Mà $M_{O}=16(g/mol)$

  $⇒M_R+2.16=64$

  $⇔M_R=32(g/mol)$

  `⇒R` là nguyên tố Lưu huỳnh `(S)`

  ⇒ Công thức hóa học của `A` là: `SO_2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )