Một chậu có thành dày bằng thủy tinh chiết suất 1,5 đựng một lớp nước và một lớp benzen (nhẹ hơn nước và không tan trong nước). Chiếu một chùm tia đơn

Question

Một chậu có thành dày bằng thủy tinh chiết suất 1,5 đựng một lớp nước và một lớp benzen (nhẹ hơn nước và không tan trong nước). Chiếu một chùm tia đơn sắc hẹp qua hệ và bố trí để chùm tia ló ở đáy chậu được ra ngoài không khí. Vẽ đường đi của chùm tia sáng qua chậu và chứng minh chùm tia ló song song với chùm tia tới, biết chiết suất benzen là 1,5.

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-10-16T19:24:08+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:25:19+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1) Đáy cốc là một bản mặt song song chiết suất n1, chiều dày d. chữ AB là vật thật. Nếu để mắt nhận các tia ló khỏi bản mặt song song sẽ thấy ảnh ảo A1B1, dịch lên trên một đoạn
                 AA1=d(11/n1), từ đó IA1=dAA1=1/n1.
  Theo đề bài : IA1=6mm, n1=1,5;
  Suy ra: d=n1.IA1=1,5.6=9mm..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )