Một chiếc cầu thép có chiều dài mỗi nhịp là 100m . nhiệt độ thay đổi trong năm từ 20C đến 40C.Cứ mỗi nhịp người ta chừa một một khoảng trống dự phòng

Question

Một chiếc cầu thép có chiều dài mỗi nhịp là 100m . nhiệt độ thay đổi trong năm từ 20C đến 40C.Cứ mỗi nhịp người ta chừa một một khoảng trống dự phòng ở chỗ nối . khoảng trống dự phòng ở chỗ nối các nhịp phải bằng bao nhiêu khi ở 0 độ C biết rằng khi tăng thêm 1 C thì chiều dài của thép làm cầu tăng thêm 0,000012 chiều dài ban đầu

in progress 0
Gianna 3 tuần 2021-09-08T14:01:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:02:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   So với $0^{o}C$, chiếc cầu thép tăng nhiệt độ lên $20^{o}C$ (khoảng hạ nhiệt xuống $-20^{o}C$, cầu bị co lại)

  Chiều daì nhịp cầu tăng thêm:

     $0,000012. 20^{o}C.  100= 0,024m= 24mm$

   Vậy khoảng hở dự phòng là $24mm$

  So với $0^{o}C$, chiếc cầu thép tăng nhiệt độ lên $50^{o}C$

  Chiều dài nhịp cầu tăng lên:

    $0,000012. 40^{o}C.  100= 0,0048m= 4,8mm$

  Vậy khoảng hở dự phòng là $4,8m$

  0
  2021-09-08T14:02:38+00:00

  Đáp án:

   4,8 cm

  Giải thích các bước giải:

  so với 0 độ c thì cây cầu tăng thêm 40 độ c

  ở 40 độC thì chiều dài của mỗi  thép làm cầu tăng thêm:0,000012*40=0,00048 m

  khi ở 0 độ C thì khoảng hở của thép làm cầu là:0,00048*100=0,048 m=4,8 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )