Một chiếc dầm sắc có thể tích là 50 dm khối và có KLR là 7800 kg/dm khối. Hãy tính: a)KL của chiếc dầm sắt. b)TL của chiếc dầm sắt. Mong mn giúp mik v

Question

Một chiếc dầm sắc có thể tích là 50 dm khối và có KLR là 7800 kg/dm khối.
Hãy tính:
a)KL của chiếc dầm sắt.
b)TL của chiếc dầm sắt.
Mong mn giúp mik với ạ mik đang cần gấp ạ mik cảm ơn trước nha.

in progress 0
Mackenzie 4 tháng 2021-08-16T04:07:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:08:40+00:00

  Đáp án:

   Tóm Tắt :

  `D = 7800 {kg}/m^3`

  `V = 50dm^3 = 0,05m^3`

  Giải :

  KL chiếc dầm sắt là :

  `m = D . V  = 7800 . 0,05 = 390(kg)`

  TL chiếc dầm sắt là :

  `P = 10 . m = 10 . 390 = 3900(N)`

  Đ/s : `m = 390kg`

           `P = 3900N`

  Xin ctlhn nhâ~~!!! 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-16T04:08:44+00:00

  Đáp án:

   a. m = 390kg         b. P = 3900N

  Giải thích các bước giải:

  50dm³ = 0,05m³

   a. Khối lượng của chiếc đầm sắt là:
  $D = \dfrac{m}{V} \Leftrightarrow m = D.V = 7800.0,05 = 390kg$

   b. Trọng lượng của chiếc đầm sắt là:
  $P = 10m = 10.390 = 3900N$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )