Một chiếc đèn được treo vào tường nhờ một dây AB. Muốn cho đèn ở xa tường, người ta dùng một thanh chống nằm ngang, một đầu tì vào tường còn dầu kia t

Question

Một chiếc đèn được treo vào tường nhờ một dây AB. Muốn cho đèn ở xa tường, người ta dùng một thanh chống nằm ngang, một đầu tì vào tường còn dầu kia tì vào điểm B của dây. Cho biết đèn nặng 40N và dây hợp với tường một góc 30°. Tính lực căng của dây và phản lực của thanh. Cho biết phản lực của thanh có phương doc theo thanh.

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-11-26T11:35:11+00:00 1 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:36:42+00:00

  Đáp án:

   Bạn tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   3 lực cân bằng nên ta có:

  $\frac{N}{mg}=\tan{30}=\frac{1}{\sqrt{3}}$

  => $N=\frac{mg}{\sqrt{3}}=\frac{40}{\sqrt{3}}\approx 23,1N$

  Lực căng dây:

  $\frac{T}{mg}=\frac{1}{\cos{30}}=\frac{2}{\sqrt{3}}$

  => $T=\frac{2mg}{\sqrt{3}}=\frac{80}{\sqrt{3}}=46,18N$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )