một chiếc xe có m= 150kg đang chuyển động với v=6m/s thì một người trên đường có khối lượng 50kg nhảy lên xe. Tính vận tốc của xe trong hai trường hợ

Question

một chiếc xe có m= 150kg đang chuyển động với v=6m/s thì một người trên đường có khối lượng 50kg nhảy lên xe.
Tính vận tốc của xe trong hai trường hợp :
TH1:người này nhảy cùng chiều
TH2:người này nhảy ngược chiều

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-24T22:00:07+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:01:56+00:00

  Đáp án:

  TH1: 6m/s

  TH2: 3m/s 

  Giải thích các bước giải:

  Vì nhảy lên được xe nên người có vận tốc bằng xe.

  TH1: Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

  \[mv + MV = \left( {m + M} \right)v’ \Rightarrow v’ = \frac{{mv + MV}}{{m + M}} = \frac{{150.6 + 50.6}}{{200}} = 6m/s\]

  TH2: Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:
  \[mv – MV = \left( {m – M} \right)v’ \Rightarrow v’ = \frac{{mv – MV}}{{m + M}} = \frac{{150.6 – 50.6}}{{200}} = 3m/s\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )