Một chiếc xe đạp chuyên động đều trên một đường tròn bán kính 100m.xe chạy một vòng hết 2phut .xác định gia tốc hướng tâm của xe.

Question

Một chiếc xe đạp chuyên động đều trên một đường tròn bán kính 100m.xe chạy một vòng hết 2phut .xác định gia tốc hướng tâm của xe.

in progress 0
Iris 2 ngày 2021-12-07T23:51:05+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-07T23:52:42+00:00

    aht =v^2/r

    v=[(2πr)/t =2π.100/(2.60)=5π /3

    aht=25π^2/900=~0,27m/s^2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )