Một chiếc xe đạp có đường kính bánh trước là 0,7 m và đường kính bánh sau là 0.9 m . Nếu bánh trước quay được 135 vòng thì bánh sau quay được mấy vòng

Question

Một chiếc xe đạp có đường kính bánh trước là 0,7 m và đường kính bánh sau là 0.9 m .
Nếu bánh trước quay được 135 vòng thì bánh sau quay được mấy vòng?
( mình muốn vào trường tốt, các bạn giảo thích câu trả lời nha mình cảm ơn )

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-12-06T19:04:19+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:06:03+00:00

  Đáp án:

  105 vòng

  Giải thích các bước giải:

   Chu vi bánh trước là:

            0,7 x 2 x 3,14 = 4,396 ( m )

  Chu vi bánh sau là:

            0,9 x 2 x 3,14 = 5,652 ( m )

  Bánh trước lăn được số mét là:

             4,396 x 135 = 593,46 ( m )

  Nếu bánh trước quay được 135 vòng thì bánh sau quay được số vòng là:

              593,46 : 5,652 = 105 ( vòng )

                          Đáp số: 105 vòng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )