một chiếc xe máy chạy troq 2 h đầu vs v là 30km/h, 3h kế tiếp vs v 40km/h vận tốc truq bình củ xe là

Question

một chiếc xe máy chạy troq 2 h đầu vs v là 30km/h, 3h kế tiếp vs v 40km/h vận tốc truq bình củ xe là

in progress 0
Eva 5 ngày 2021-12-05T06:39:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T06:40:34+00:00

  Đáp án:

  Vận tốc trung bình:

  $V=\frac{S}{t}=\frac{2.30+3.40}{2+3}=\frac{180}{5}=36km/h$

  0
  2021-12-05T06:40:47+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )