Một chiếc tàu bị thủng một lỗ ở độ sâu 3m. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/. Người ta đặt một miếng vá áp vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi c

Question

Một chiếc tàu bị thủng một lỗ ở độ sâu 3m. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/. Người ta đặt một miếng vá áp vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi cần một lực tối thiểu bao nhiêu để giữ miếng vá nếu lỗ thủng rông 120
A.36N B.3,6N C.360N D.3600N
(giải thich cho mình với)

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-10-12T01:09:33+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:11:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có áp suất ngoài tác dụng p = d.h = 10000.3 = 30 000(N/m^2)

  Độ rộng lỗ thủng là S thì lực tối thiểu phía trong là F = p/S

  (Bạn sửa lại đề chỗ độ rộng lỗ thủng nhé!)

  0
  2021-10-12T01:11:08+00:00

  Đáp án:

  C.360N

  Giải thích các bước giải:

   Áp suất tác dụng lên lỗ thủng:

  \[P = {d_n}.h = 10000.3 = 30000pa\]

  Lực tối thểu cần dùng để giữ miếng vá :

  \[F = P.s = 30000.0,012 = 360N\]

  ⇒ Chọn C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )