Một chiếc thuyền xuôi dòng với vận tốc 40km/h so với bờ, vận tốc dòng nước là 5km/h. tính vận tốc của thuyền so với nước

Question

Một chiếc thuyền xuôi dòng với vận tốc 40km/h so với bờ, vận tốc dòng nước là 5km/h. tính vận tốc của thuyền so với nước

in progress 0
Amara 6 ngày 2021-12-04T11:39:20+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T11:40:26+00:00

  Đáp án:

  $v_{thuyền/bờ}=v_{thuyền/nước}+v_{nước/bờ}$

  =>$40=v_{thuyền/nước}+5$

  =>$v_{thuyền/nước}=35km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )