Một chủng tụ cầu vàng được cấy trên 2 loại môi trường sau: – Môi trường A: nước, muối khoáng, glucôzơ, vitaminB1. – Môi trường B: nước

Question

Một chủng tụ cầu vàng được cấy trên 2 loại môi trường sau:
– Môi trường A: nước, muối khoáng, glucôzơ, vitaminB1.
– Môi trường B: nước, muối khoáng, glucôzơ.
Sau khi nuôi ở tủ ấm 37oC một thời gian môi trường A đục (có nhiều vi khuẩn), môi trường B trong suốt. Vậy:
a) Nước, muối khoáng, glucôzơ, vitamin B1 có vai trò gì đối với chủng tụ cầu vàng?
b) Vitamin B1 còn được gọi là gì? Gọi tên chủng tụ cầu vàng này là gì?
c) Có thể dùng chủng tụ cầu vàng này để kiểm tra thực phẩm có vitamin B1 hay không?
d) Nếu một chủng tụ cầu vàng khác có thể phát triển trên môi trường B. Dựa vào nhân tố sinh trưởng vitamin B1 có thể gọi tên chủng tụ cầu vàng này là gì?

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-20T07:40:13+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:42:04+00:00

  Môi trường a là môi trường bán tổng hợp

  Môi trường b là môi trường tổng hợp

  Chủng tụ cầu vàng được cấy trên ba loại môi trường a, b các loại môi trường này sẽ là:

  – Môi trường a: có muối khoáng, glucôzơ, vitamin, đây là môi trường có đầy đủ nhân tố sinh trưởng nên tụ cầu vàng phát triển được, môi trường trở nên đục.

  – Môi trường b: vẫn trong suốt, không thay đổi, chứng tỏ môi trường không có các nhân tố giúp sự sinh trưởng của vi sinh vật, nên tụ cầu vàng không phát triển được.

  – Giải thích kết quả thí nghiệm: Tụ cầu vàng muốn phát triển chúng đòi hỏi vitamin và các hợp chất phức tạp trong nước thịt, glucôzơ nên môi trường aphù hợp còn môi trường b là môi trường khoáng nên nó không phát triển được.

  a,

  Vai trò của nước, muối khoáng m glucôzơ, tiamin tạo môi trường cho vk tụ cầu vàng phát triển

  + Glucôzơ: là hợp chất cung cấp cacbon và năng lượng cho vi khuẩn.

  + Tiamin: vai trò hoạt hóa các enzim.

  b, Vitamin B1 còn được gọi là tiamin

  c) Có thể dùng chủng này để kiểm tra thực phẩm có vitamin B1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )