Một chuyển động đều nếu giảm vận tốc 25% thì thời gian phải thay đổi bao nhiêu % để đi được quãng đường gấp rưỡi quãng đường ban đầu?

Question

Một chuyển động đều nếu giảm vận tốc 25% thì thời gian phải thay đổi bao nhiêu % để đi được quãng đường gấp rưỡi quãng đường ban đầu?

in progress 0
Vivian 5 tháng 2021-07-30T21:34:40+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:36:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước

  ta gọi vận tốc ban đầu là 1 (km/h) và quãng đường ban đầu là S (km) thì thời gian ban đầu là S : 1 = S (giờ)   (1) 

  Ta có vận tốc mới sau thì tăng là 1 + 1 x 25% = 1,25 (km/h) quãng đường gấp 2 lần quãng đường ban đầu = 2xS (km) thì thời gian đi hết qđ mới với vận tốc mới là: 2 x S : 1,25 = 1,6 x S (giờ)     (2) 

  Từ (1) và (2) ta có thời gian lúc sau tăng: 1,6 x S – S = 0,6 x S = 60% x S 

  Từ đó thời gian lúc sau tăng 60% so với lúc ban đầu

   MONG HAY NHẤT

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )