Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s=t^3-3t^2+5t+2 , trong đó t tính bằng giây và s tính bằng m . gia tốc của chuyển động khi t =

Question

Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s=t^3-3t^2+5t+2 , trong đó t tính bằng giây và s tính bằng m . gia tốc của chuyển động khi t =3 là ? ( m/s^2)
CÁC BẠN GIẢI THÍCH RÕ RÀNG HỘ MK VỚI

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-08-25T07:06:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:07:46+00:00

  vận tốc là đạo hàm của quãng đường 

  gia tốc là đạo hàm của vận tốc 

  0
  2021-08-25T07:08:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có S=t³-3t²+5t+2

  ⇒v=S’=3t²-6t+5

  ⇒g=v’=6t-6

  Thay t=3

  ⇒g=6.3-6=12(m/s²)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )