Một con bò kéo xe trong 2 min thực hiện một công là 2400J a/ tính công của con bò b/ tính lực kéo Con bò biết tốc độ con bò là 2m/s

Question

Một con bò kéo xe trong 2 min thực hiện một công là 2400J
a/ tính công của con bò
b/ tính lực kéo Con bò biết tốc độ con bò là 2m/s

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-10-06T15:26:10+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:27:26+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  $a)$

        $A = 2400 (J)$

        `t = 2 (phút) = 120 (s)`

  Công suất của con bò là:

        `P = A/t = 2400/120 = 20 (W)`

  $b)$

        $v = 2 (m/s)$

  Từ công thức: $P = F.v$

  Lực kéo của con bò là:

        `F = P/v = 20/2 = 10 (N)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )