một con bò kéo xe với vận tốc trung bình là 7,2 km/h. Hỏi trong 90 phút con bò sẽ đi dươc quãng đường bao nhiêu mét?

Question

một con bò kéo xe với vận tốc trung bình là 7,2 km/h. Hỏi trong 90 phút con bò sẽ đi dươc quãng đường bao nhiêu mét?

in progress 0
Everleigh 4 tháng 2021-08-11T10:50:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:51:49+00:00

  `90` phút = `1,5` giờ

  Quãng đường con bò đi được trong `90` phút là:

  `s=v.t=7,2.1,5=10,8(km)=10800(m)`

  Vậy trong `90` phút con bò sẽ đi được quãng dường dài `10800m`

   

  0
  2021-08-11T10:51:53+00:00

  Đáp án:

   `10800m`

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:

  `v_{tb}=7,2km//h`

  `t=90 phút =1,5h`

  _________________________________

  Quãng đường con bò sẽ đi trong 90 phút là:

  `v=s/t =>s=v.t=7,2.1,5=10,8km=10800m`

  Vậy quãng đường con bò đã đi là: `10800m`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )