Một con đường phủ lớp tuyết có nhiệt độ là 0 độ C và có độ dày đồng đều, biết rằng để làm nóng chảy 1kg tuyết ở 0 độ cần 3,3.105 J. a. Công suất để l

Question

Một con đường phủ lớp tuyết có nhiệt độ là 0 độ C và có độ dày đồng đều, biết rằng để làm nóng chảy 1kg tuyết ở 0 độ cần 3,3.105 J.
a. Công suất để làm nóng chảy 0,12kg tuyết trong 220s là P1, tính P1.
b. Nếu tuyết được làm nóng chảy bởi bức xạ mặt trời thì công suất bức xạ mặt trời cần làm nóng chảy 0,12kg tuyết ở 0 độ C trong 220s là lớn hơn P1, tại sao?

in progress 0
Cora 1 tháng 2021-11-10T20:10:45+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:11:50+00:00

  Đáp án:a, P1=180W

   

  Giải thích các bước giải:

   a, Công để làm nóng chảy 0,12kg là:

         3,3×$10^{5}$ ×0,12÷1=0,396×$10^{5}$ (J)

   Công suất để làm nóng chảy 0,12kg tuyết trong 220s là:

          P1=0,396×$10^{5}$ ÷220=180(W)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )