Một con lắc đơn có chiều dài 100cm. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 10° rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g=pi^2 m/s^2. Biên độ cung và tầ

Question

Một con lắc đơn có chiều dài 100cm. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 10° rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g=pi^2 m/s^2. Biên độ cung và tần số góc dao động của con lắc là?

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-08-31T06:55:27+00:00 2 Answers 261 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:56:43+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {s_0} = \dfrac{\pi }{{18}}m\\
  \omega  = \pi rad/s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Biên độ dài là:

  \({s_0} = l{\alpha _0} = 1.\dfrac{{10}}{{180}}.\pi  = \dfrac{\pi }{{18}}m\)

  Tốc độ góc là:

  \(\omega  = \sqrt {\dfrac{g}{l}}  = \sqrt {{\pi ^2}}  = \pi rad/s\)

  0
  2021-08-31T06:57:23+00:00

  $l=100cm=1m$

  $\alpha_o=10^o=\dfrac{\pi}{18}(rad)$

  Biên độ cong:

  $l.\alpha_o=\dfrac{\pi}{18}(m)$

  Tần số góc:

  $\omega=\sqrt{\dfrac{g}{l}}=\pi (rad/s)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )