Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy tại nơi có g = 9,86 m/s2. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hoà với chu kì 2 s. Tìm chu kì

Question

Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy tại nơi có g = 9,86 m/s2. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hoà với chu kì 2 s. Tìm chu kì con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 1,14 m/s2.

in progress 0
Brielle 1 tháng 2021-08-31T18:00:59+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T18:02:36+00:00

  Đáp án:

  T’ = 1,8s 

  Giải thích các bước giải:

  Khi thang máy đi lên gia tốc trọng trường biểu kiến lúc này là:

  $g’ = g + a = 9,86 + 1,14 = 12m/{s^2}$

  Chu kỳ của con lắc lúc này:

  $\frac{{T’}}{T} = \sqrt {\frac{g}{{g’}}}  = \sqrt {\frac{{9,86}}{{12}}}  = 0,9 \Rightarrow T’ = 0,9T = 0,9.2 = 1,8s$ 

  0
  2021-08-31T18:02:48+00:00

  Đáp án:

  + Khi thang máy đứng yên: T=2πlg=2s

  + Khi thang máy đi lên nhanh dần đều => v,a hướng lên, Fqt hướng xuống

  Chu kì dao động của con lắc khi đó: T′=2πlg′

   

   

  hanglamanh208

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )