Một con lắc lò có nằm ngang m= 10kg , k= 40N/m. Từ vtcb kéo vật ra 1 đoạn 2 cm rồi buông nhẹ với dao động điều hòa. Chọn t= 0, là lúc vật qua vị trí c

Question

Một con lắc lò có nằm ngang m= 10kg , k= 40N/m. Từ vtcb kéo vật ra 1 đoạn 2 cm rồi buông nhẹ với dao động điều hòa. Chọn t= 0, là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
a) tìm phương trình dao động của vật
b) tìm cơ năng của vật
c) vị trí mà tại đó thế năng bằng động năng
d) tìm lực hồi phục tại t = 1 giây

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-03T00:16:48+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:18:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)

  w=√$\frac{k}{m}$=√$\frac{40}{10}$=2

  cos∝=$\frac{xo}{A}$=$\frac{0,02}{-0,02}$=-1 shift cos -1=π  

  A=-0,02

  ptdđ là 

  x=A(wt+f)=-$\frac{1}{50}$(2t-π)

  b) 

  cơ năng của vật là 

  w=$\frac{1}{2}$.KA^2=$\frac{1}{2}$.40.(-0,02)^2=8.10^-3

  c)

  wt=wd

  ⇔w=wt+wd

  ⇔w=wd+wd

  ⇔w=2wđ

  ⇔$\frac{1}{2}$w^2.A^2=2.$\frac{1}{2}$mv^2  

  ⇔w^2.A^2=v^2

  ⇔w^2.A^2=w√A^2-x^2

  ⇔2^2.(-0,02)^2=2√(-0,02)^2-x^2

  ⇒x=±0,01

  d)F=-kx=-40.0,02=-0,8

    

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )