Một con lắc lò xo có độ cứng=20 N/m và viên bi có khối lượng 0.2 kg dao động điều hòa.Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20cm

Question

Một con lắc lò xo có độ cứng=20 N/m và viên bi có khối lượng 0.2 kg dao động điều hòa.Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20cm/s và 2 √3 m/s ².Biên độ dao động của viên bi là

in progress 0
Gianna 5 tháng 2021-07-20T22:35:01+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:36:04+00:00

  Đáp án:

   4 cm

  Giải thích các bước giải:

  Tốc độ góc là:

  \(\omega  = \sqrt {\dfrac{k}{m}}  = \sqrt {\dfrac{{20}}{{0,2}}}  = 10rad/s\)

  Áp dụng hệ thức độc lập:

  \(\begin{array}{l}
  {\left( {\dfrac{v}{{\omega A}}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{a}{{{\omega ^2}A}}} \right)^2} = 1\\
   \Rightarrow {\left( {\dfrac{{20}}{{10.A}}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{{2\sqrt 3 .100}}{{100A}}} \right)^2} = 1\\
   \Rightarrow A = 4cm
  \end{array}\)

  0
  2021-07-20T22:36:46+00:00

  Đáp án: $4(cm)$

   

  Giải thích các bước giải:

  $\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}=\sqrt{\dfrac{20}{0,2}}=10(rad/s)$

  $v=20cm/s=0,2m/s$

  $a=2\sqrt3(m/s)$

  Ta có:

  $\dfrac{v^2}{\omega^2}+\dfrac{a^2}{\omega^4}=A^2$

  $\to A=0,04m=4cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )