Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Khi vật nặng qua vị trí lò xo không nén không dãn thì nó có động năng bằng 4 mJ, khi lò xo có đ

Question

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Khi vật nặng qua vị trí lò xo không nén
không dãn thì nó có động năng bằng 4 mJ, khi lò xo có độ dãn bằng nửa độ dãn cực đại thì động năng của vật bằng

in progress 0
Josephine 3 tuần 2021-07-07T15:13:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T15:14:41+00:00

  Đáp án:

  \(3mJ\)

  Giải thích các bước giải:

   Tại vị trí lò xo không nén không dãn thì

  \[W = {W_d} = 4mJ\]

  Khi lò xo có độ dãn bằng nửa độ dãn cực đại thì

  \[\begin{array}{l}
  \Delta l = \frac{{\Delta {l_{max}}}}{2} \Rightarrow {W_t} = \frac{1}{4}{W_{tmax}} = \frac{1}{4}W\\
  {W_t} + {W_d} = W\\
   \Rightarrow \frac{1}{4}W + {W_d} = W\\
   \Rightarrow {W_d} = \frac{3}{4}W = \frac{3}{4}.4 = 3mJ
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )