Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa gắn trục tọa độ Ox thẳng đứng đi lên gốc o tại vị trí cân bằng gốc thời gian t = 0 là lúc vật m ở

Question

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa gắn trục tọa độ Ox thẳng đứng đi lên gốc o tại vị trí cân bằng gốc thời gian t = 0 là lúc vật m ở vị trí lò xo nén 2,5 cm. Biết k=40N/m, m=100g, g=m/s
a. Viết phương trình li độ x,v,a
b. Tính lực đàn hồi, lực kéo về tại thời điểm t = 3,75 giây
c. Vẽ đồ thị lực đàn hồi và lực kéo về theo thời gian

in progress 0
Eloise 3 giờ 2021-09-07T08:03:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:05:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : T = 1s ⟹ w = 2π/T= 2π rad/s Theo bài ra  .

  Áp dụng công thức lập thời gian : Lúc đầu vật ở vị trí M0 sau thời gian t = 2,5s vật ở vị trí M với góc quét ∆φ =.t= 5π  

  Từ đường tròn lượng giác ⟹φ= -π/4 Phương trình dao động của vật là : x=10cos(2πt – π/4) (cm).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )