Một con lắc lò xo tro thẳng đứng bao gồm lo xo nhẹ có chiều dài tự nhiên lo gắn với một vật mo=0,2kg. Kích thích cho hệ dđđh với tần số f=2,5 Hz, tron

Question

Một con lắc lò xo tro thẳng đứng bao gồm lo xo nhẹ có chiều dài tự nhiên lo gắn với một vật mo=0,2kg. Kích thích cho hệ dđđh với tần số f=2,5 Hz, trong quá trình dđ chiều dài của con lắc biến thiên từ 20cm đến 24cm . Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí có ly độ xo=căn2 cm theo chiều dương. Biết ptdđ: x=2cos( 5pi – pi\4).
a. Xác định lo
b. Xác định khoản thời gian nhỏ nhất kể từ thời điểm vật có li độ x=1 đến thời đểm vật có vận tốc v= -5can2 pi(cm\s)

in progress 0
Savannah 3 tuần 2021-09-06T05:24:47+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T05:26:01+00:00

  Đáp án:

  a) 18 cm

  b) 0,052s

  Giải thích các bước giải:

  a) Ta có:

  \[{\omega ^2} = \dfrac{g}{{\Delta {l_0}}} \Rightarrow \Delta {l_0} = \dfrac{g}{{{{\left( {2\pi f} \right)}^2}}} = \dfrac{1}{{25}}m = 4cm\]

  Chiều dài lò xo là:

  \[24 – 2 – 4 = 18cm\]

  b) Biên độ dao động là:

  \[A = \dfrac{{24 – 20}}{2} = 2cm\]

  Ta có:

  \[\begin{array}{l}
  {x^2} + \dfrac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} = {A^2}\\
   \Rightarrow {x^2} = 4 – \dfrac{{50}}{{250}} = \dfrac{{19}}{5}\\
   \Rightarrow x = \sqrt {\dfrac{{19}}{5}} cm
  \end{array}\]

  Khoảng thời gian ngắn nhất là:

  \[t = \dfrac{{\arccos \dfrac{1}{2} – \arccos \dfrac{{\sqrt {\dfrac{{19}}{5}} }}{2}}}{\omega } = 0,052s\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )