Một con ngựa kéo xe vs một lực ko đổi 250N và đi đc quãng đường 5km (.) 45p. Tính công và công suất của con ngựa?

Question

Một con ngựa kéo xe vs một lực ko đổi 250N và đi đc quãng đường 5km (.) 45p. Tính công và công suất của con ngựa?

in progress 0
Kylie 1 tuần 2021-09-12T23:42:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:43:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt: 

  F=250N

  s=5km=5000m

  t=45’=2700s

  ————————-

  A=? (J)

  P=? (W)

  Giải:

  Công của con ngựa là:

  A=F.s=250.5000=12500000J=1250kJ

  Công suất của con ngựa là:

  P=A/t=1250 000 : 2700 ≈ 463 (W)

  0
  2021-09-12T23:43:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  s = 5 km = 5000 m

  t =45 phút = 2700 giây

  Công của con ngựa là: A = F.s =250×5000= 1250000 (J)

  Công suất của ngựa là: P = $\frac{A}{t}$ = $\frac{1250000}{2700}$ =462.96(W)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )