một con tàu vũ trụ co khối lượng là 1000kg đang bay quanh trái đất ở độ cao bằng 2 lần bán kính td.Tính lực hấp dẫn của td tác dụng lên nó,cho gia tốc

Question

một con tàu vũ trụ co khối lượng là 1000kg đang bay quanh trái đất ở độ cao bằng 2 lần bán kính td.Tính lực hấp dẫn của td tác dụng lên nó,cho gia tốc rơi tự do là 9,8m/s^2

in progress 0
Julia 3 ngày 2021-12-06T18:01:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:02:06+00:00

  Đáp án:

  1089 N

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-12-06T18:02:49+00:00

  Đáp án:

  \(F = 1089N\)

  Giải thích các bước giải:

  + Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  m = 1000kg\\
  g = 9,8m/{s^2}\\
  h = 2R
  \end{array} \right.\)

  + Công thức tính gia tốc rơi tự do:

  \(g = \frac{{GM}}{{{R^2}}} = 9,8m/{s^2}\,\,\,\left( 1 \right)\)

  + Lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên con tàu vũ trụ được xác định bởi công thức:

  \(F = \frac{{G.m.M}}{{{{\left( {R + h} \right)}^2}}} = \frac{{G.m.M}}{{{{\left( {R + 2R} \right)}^2}}} = \frac{{G.m.M}}{{9{R^2}}} = \frac{m}{9}.\frac{{GM}}{{{R^2}}}\,\,\,\left( 2 \right)\)

  + Thay (1) vào (2) ta được:

  \(F = \frac{m}{9}.\frac{{GM}}{{{R^2}}} = \frac{m}{9}.g = \frac{{1000}}{9}.9,8 = 1089N\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )