Một công nhân dùng ròng rọc cố định để mang gạch lên tầng trên. Biết người công nhân phải dùng lực kéo là 2500N mới đem được bao gạch lên cao 6m trong

Question

Một công nhân dùng ròng rọc cố định để mang gạch lên tầng trên. Biết người công nhân phải dùng lực kéo là 2500N mới đem được bao gạch lên cao 6m trong thời gian 30 giây. Tính:
a. Công của lực kéo người công nhân đó.
b. Công suất của người công nhân đó.
(Làm tóm tắt rồi giải giúp mình nhớ. Cảm ơn.)

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-24T21:48:54+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:50:26+00:00

  Tóm tắt 

  $P=F=2500N$

  $t= 30s$

  $h=6m$

  $A=?J$

  $P=?W$

  Vì dùng rọng rọc cố định nên người đó không được lợi vè lực

  $=> P=F= 2500N$

  Công của lực kéo khi người công nhân đó thực hiện  là

  $A=P.h= 2500.6= 15000J$

  Công suất của người công nhân đó là

  $P=\dfrac{A}{t} =\dfrac{15000}{30} = 500W$

  0
  2021-09-24T21:50:46+00:00

  Đáp án:

  Dùng ròng rọc cố định chỉ cho ta lợi về hướng đi không cho ta lợi về lực nên lực kéo là : 

   F =P = 2500N

  h: 6m

  t: 30s

  a, công của lực kéo người công nhân đó là :A = P.h

       2500.6 = 15000j = 15kj

  b, công suất người công nhân đó là: P = A/t

         15000/30=500W

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )