Một công nhân kĩ thuật tính rằng muón tiện 6 cái bánh xe phải mất 4 giờ .Hỏi muốn tiện 1260 bánh xe kiểu đó phải mất bao nhiêu ngày công lao động , b

Question

Một công nhân kĩ thuật tính rằng muón tiện 6 cái bánh xe phải mất 4 giờ .Hỏi muốn tiện 1260 bánh xe kiểu đó phải mất bao nhiêu ngày công lao động , biét rằng mỗi ngày cong lao động gồm 8 giờ

in progress 0
Sarah 5 ngày 2021-12-04T06:46:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:48:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Một ngày lao động động tiện được số bánh xe là:

  8:4×6=12 (bánh xe)

  Số ngày lao động để hoàn thành 1260 bánh xe là:

  1260:12=105 (ngày)

  Đáp số: 105 ngày

  0
  2021-12-04T06:48:28+00:00

  Đáp án: 105 ngày

  Giải thích các bước giải:

  Số giờ để làm 1260 cái bánh xe:

  1260 x 4:6=840( giờ)

  Số ngày để hoành thành công việc:

  840 : 8=105 (ngày)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )