Một cửa hàng bán 500 tạ gạo trong 2 ngày. Ngày thứ nhất bán được 300 tạ. Hỏi ngày thứ nhất bán nhiều hơn ngày thứ 2 bao nhiêu tạ gạo? Ai lập cho mình

Question

Một cửa hàng bán 500 tạ gạo trong 2 ngày. Ngày thứ nhất bán được 300 tạ. Hỏi ngày thứ nhất bán nhiều hơn ngày thứ 2 bao nhiêu tạ gạo?
Ai lập cho mình một nhóm We are number 1 đi ạ Thank you
Những bạn tl mà lập mình cho CTLHN

in progress 0
Madelyn 20 phút 2021-09-15T03:36:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T03:37:19+00:00

  Đáp án:

  100 tạ gạo

  Giải thích các bước giải:

   Số gạo ngày thứ 2 bán đc là :

  500 – 300 = 200 ( tạ )

  Ngày thứ 1 bán đc hơn ngày thứ 2 số tạ gạo là :

  300 – 200 = 100 ( tạ )

  Đ/s : 100 tạ gạo

  0
  2021-09-15T03:37:56+00:00

  Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số tạ gạo là:

               500 – 300 = 200 (tạ)

  Ngày thứ nhất bán nhiều hơn ngày thứ 2 số tạ gạolà:

               300 – 200 = 100 (tạ)

                                Đáp số: 100 tạ gạo.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )