Một cua hang ban gao ngay thu nhất ban duoc 1/5so gao ngay thu hai ban 2/3so gao ngay thu ,ba nan dc 66 kg gao hoi trong ba ngày cua hang do ban dc b

Question

Một cua hang ban gao ngay thu nhất ban duoc 1/5so gao ngay thu hai ban 2/3so gao ngay thu ,ba nan dc 66 kg gao hoi trong ba ngày cua hang do ban dc bao nhiêu kg gao

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-09-19T19:10:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:11:42+00:00

  Coi số bạo bán được trong ba ngày là \(1\) đơn vị.

  Hai ngày đầu cửa hàng bán được số gạo là :

  \(\dfrac{1}{5} + \dfrac{2}{3}=\dfrac{13}{15}\) (số gạo)

  Ngày thứ ba cửa hàng bán được số gạo là :

  \(1-\dfrac{13}{15} =\dfrac{2}{15}\) (số gạo)

  Trong ba ngày cửa hàng bán được số gạo là :

  \(66 : 2 \times 15 = 495\;(kg)\)

  Đáp số : \(495kg.\)

  0
  2021-09-19T19:12:20+00:00

  Đáp án:

  495

  Giải thích các bước giải: tính số gạo còn ứng vs? Phần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )